Aktuelt

Skolemuseumslagets heimeside

 

Skolemuseumslaget i Rogaland har sidan 1984 gitt ut ei skolehistorisk årbok for Rogaland. I staden for å gi ut årbok i 2017 fekk laget utvikla ei heimeside (www.skolemuseumslaget.no). Denne sida inneheld mellom anna informasjon om laget, nokre av dei siste årbøkene og ei rekkje artiklar om ulike emne. I årbøkene er det artiklar om lærarutdanning, om skoleutvikling og skoleleiing, om Reform 1994, om demokratisk danning, om kjønn og likestilling og om skoleanlegg. I artiklane er det skrive om lekser og vekeplanar i dagens skole, og om syn på allmennlæraren og lærarutdanning for grunnskolen. Det er dessutan ei rekkje artiklar der forfattarane fortel om minne frå skolen.

På denne sida finst det såleis mykje skolehistorisk stoff. Dette stoffet kan først og fremst vera av allmenn interesse for folk som er interesserte i skolehistorie, men det kan også nyttast i studiesamanheng, til dømes i samband med bacheloroppgåver og mastergradsarbeid i lærarutdanninga.

 

Stavanger, februar 2018.

 

Sigmund Sunnanå