Aktuelt

 

Historisk og politisk utvikling av samspillet mellom grunnskole og lærerutdanning.

 

Av Åsulv Frøysnes

 

Jeg vil i dette innlegget sette søkelyset på utviklinga av forholdet mellom grunnskole og lærerutdanning de siste 50 åra. I den første delen beskrives det hvorledes lærerne som i dag er på vei ut av grunnskolen ble rekruttert. I den andre delen skisseres en del problemstillinger i dagens situasjon i forholdet mellom grunnskolen og lærerutdanninga.

 

 

KLIKK HER

Var 6-årsreforma i skolen eit feilsteg?

Av Sigmund Sunnanå

I 1997 bestemte Stortinget at 6-åringane skulle overførast frå barnehagen til skolen. Frå vera dei eldste i barnehagen blei 6-åringane nå dei yngste i skolesystemet. Endringa blei innført med den klåre føresetnaden at dei nye førsteklassane skulle fungere som ein mjuk overgang frå barnehagen til skolen med stor vekt på leikeprega aktivitetar.

 

KLIKK HER

Barnekunst

Av Kjell A. Jensen

Barn er født kunstnere. Hvis noen kan skape kunst uten forutsetninger,
uten utdannelse, så er det barn.

Henning Hagerup, forfatter i boka Meningen med livet.

 

KLIKK HER

160 år

siden den første Bibelhistorien til Vogt kom ut!

 

Volrat Vogts Bibelhistorie var i bruk ved de fleste skoler her i landet
i nærmere 100 år. Boka kom ut i til sammen 100 opplag og
38 millioner eksemplarer.

 

Les artikkelen:

Vogts Bibelhistorie for folkeskolen

 av Kjell A. Jensen

 

KLIKK HER

Skolemuseumslagets heimeside

 

Skolemuseumslaget i Rogaland har sidan 1984 gitt ut ei skolehistorisk årbok for Rogaland. I staden for å gi ut årbok i 2017 fekk laget utvikla ei heimeside (www.skolemuseumslaget.no). Denne sida inneheld mellom anna informasjon om laget, nokre av dei siste årbøkene og ei rekkje artiklar om ulike emne. I årbøkene er det artiklar om lærarutdanning, om skoleutvikling og skoleleiing, om Reform 1994, om demokratisk danning, om kjønn og likestilling og om skoleanlegg. I artiklane er det skrive om lekser og vekeplanar i dagens skole, og om syn på allmennlæraren og lærarutdanning for grunnskolen. Det er dessutan ei rekkje artiklar der forfattarane fortel om minne frå skolen.

På denne sida finst det såleis mykje skolehistorisk stoff. Dette stoffet kan først og fremst vera av allmenn interesse for folk som er interesserte i skolehistorie, men det kan også nyttast i studiesamanheng, til dømes i samband med bacheloroppgåver og mastergradsarbeid i lærarutdanninga.

 

Stavanger, februar 2018.

 

Sigmund Sunnanå