Aktuelt

Ongane sin jubalongsang

 

Tirsdag ettermiddag 4. juni 1985 feiret Kampen skole sitt 60-årsjubileum
med fest i skolegården for elever og foresatte.

I den anledningen skrev Ernst Lider «Ongane sin jubalongsang».

 

KLIKK HER

ÅRSMØTE

for Skolemuseumslaget i Rogaland

 

Årsmelding/rekneskap for 2017

 

KLIKK HER

160 år

siden den første Bibelhistorien til Vogt kom ut!

 

Volrat Vogts Bibelhistorie var i bruk ved de fleste skoler her i landet
i nærmere 100 år. Boka kom ut i til sammen 100 opplag og
38 millioner eksemplarer.

 

Les artikkelen:

Vogts Bibelhistorie for folkeskolen

 av Kjell A. Jensen

 

KLIKK HER

Skolemuseumslagets heimeside

 

Skolemuseumslaget i Rogaland har sidan 1984 gitt ut ei skolehistorisk årbok for Rogaland. I staden for å gi ut årbok i 2017 fekk laget utvikla ei heimeside (www.skolemuseumslaget.no). Denne sida inneheld mellom anna informasjon om laget, nokre av dei siste årbøkene og ei rekkje artiklar om ulike emne. I årbøkene er det artiklar om lærarutdanning, om skoleutvikling og skoleleiing, om Reform 1994, om demokratisk danning, om kjønn og likestilling og om skoleanlegg. I artiklane er det skrive om lekser og vekeplanar i dagens skole, og om syn på allmennlæraren og lærarutdanning for grunnskolen. Det er dessutan ei rekkje artiklar der forfattarane fortel om minne frå skolen.

På denne sida finst det såleis mykje skolehistorisk stoff. Dette stoffet kan først og fremst vera av allmenn interesse for folk som er interesserte i skolehistorie, men det kan også nyttast i studiesamanheng, til dømes i samband med bacheloroppgåver og mastergradsarbeid i lærarutdanninga.

 

Stavanger, februar 2018.

 

Sigmund Sunnanå